Hem FAQ - Generella
FAQ - Generella
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Skrivet av HPB   
2018-05-03 12:38

Integritespolicy – dataskyddsförordningen (GDPR)

AB Harry Perssons Byggnadsvaror, vidare benämnt HPB, vi eller oss. Vi respekterar dina personliga uppgifter och den personliga integriteten. De personuppgifter som behandlas av HPB används endast för kontakt mellan oss och lämnas aldrig ut till tredjepart, förutom samarbetspartners för transporter eller för reklmamationsärenden emot leverantör som är nödvändiga för att kunna utföra leverans och/eller garantiåtgärder eller annan överenskommelse.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Detta berör användare av tjänsterna som vi erbjuder på dessa webbsidor, plattformar i sociala medier och vår kundservice och i säljsystem, på denna sida kallad digitala kanaler och andra kontaktmöjligheter såsom e-mail, telefoni, fax och brev.
All behandling av personuppgifter inom HPB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) *1

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Begära uppgifter om din information.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller att HPB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du kan kontakta oss genom de vanliga kontaktsätten vi tillhandahåller.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

 

*1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Senast uppdaterad 2018-05-03 12:42
 
Kontakta oss PDF Skriv ut Skicka sidan

Kontakta oss...

Vår address

HPBAB Harry Perssons Byggnadsvaror
Hosabyvägen 26
294 71 Sölvesborg

Växel: 0456-500 22
Fax:    0456-501 18

OBS! Vid växelproblem (IP-telefoni) kan ni använda följande nummer: 
Första val: 0725-466199 (kopplad till Telias nät)
Andra val: 0725-466166 (kopplad till Telias nät)

 

E-mail: info<at>hpb.se - (@ är en bild för att förhindra spam)

Ni får gärna ringa oss, men maila helst då det är lättare att få alla adressuppgifter rätt. Glöm inte att specificera antal etc.

 

 

Välkomna att höra av er.


Karta

Karta HPBVi finns i Sölvesborg, Blekinge. Vilket ligger nära gränsen mellan Skåne & Blekinge.
Här finns en enkel karta så ni hittar till oss.

 

 

Vår GPS-position är

Latitude N 56º 2' 20.91"
Longitude E 14º 41' 17.65"

 

Övrigt som kan vara bra att veta

Organisationsnummer: 556171-4386
Bankgiro: 285-94 11
Swish-nummer: 123-515 74 58

Vår bank: Swedbank
Företagets säte: Sölvesborg


Våra uppgifter hos Alla bolag.
Annars finns det på Eniro eller också på Hitta.

 

 

Senast uppdaterad 2018-07-19 10:56
 
Vilka är era öppettider? PDF Skriv ut Skicka sidan
2008-08-08 13:23

 

ÖppettiderVåra öppettider är:

Måndag till Fredag 8.00 - 17.00, vi har lunchstängt mellan 12.00 - 12.30

Lördagar (endast butik) 10.00 - 12.00

 

Helgdagar är det normalt stängt, se anslag på butiksdörr inför den stundande helgen.

 

Senast uppdaterad 2008-12-18 09:08
 
Vad är Bolist? Skicka sidan

 

BOLIST, en oberoende inköpsorganisation

Bolist logoBolist-kedjan består av fler än 200 oberoende bygg- och järnhandlare över hela Sverige. HPB är, sedan flera år tillbaka, en av dessa medlemmar.

Bolist är en gemensam inköpsorganisation, som hjälper oss (och dig) med att förhandla fram bättre avtal och priser hos ett stort urval av tillverkare/leverantörer. Detta uppnås genom vår gemensamma styrka, även om vi annars som butiker arbetar obereoende av varandra. Detta gagnar dig som kund med lägre priser och bättre service genom frekventare inköp.
Sedan 2013 har Bolist ett eget centrallager som servar hela Sverige med produkter dagligen.

Flest butiker

Bolist är den kedja i branschen som har flest antal butiker i runt om i landet och har funnits i tjugo år. 2007 bytte man namn till Bolist och firade 10 års jubileum 2017, fast grunden till Bolist är betydligt äldre (från början hette organisationen Alljärn). Vår gemensamma styrka är din säkerhet till ett bättre sortiment och bättre priser.

 

Bolist
Senast uppdaterad 2017-11-25 14:03
 


Annons
Copyright © 2018 HPB. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.