Vad motsvarar nummren för mått på äldre skruvar?

Förr drogs skruvar genom mindre och mindre hål, man använde olika klinkor. Dessa var måttsatta med nummer. Nedan finns en enkel översättning till ungefärligt millimeter. Om ni har äldre skruvpaket är de märkta med dessa nummermått, vilket även återfinns på skruvarna från Eskilstuna Kulturbeslag. En enkel sak att komma ihåg är annars att halvera klinknumret och man får ca måttet i mm.

#1 = 1,8 mm
#2 = 2,1 mm
#3 = 2,5 mm
#4 = 2,8 mm
#5 = 3,1 mm
#6 = 3,5 mm
#7 = 3,8 mm
#8 = 4,1 mm
#9 = 4,5 mm
#10 = 5,0 mm
#12 = 5,5 mm
#14 = 6,1 mm
#16 = 6,8 mm
#18 = 7,5 mm