Lösningsmedel och kemikalier

Vi har en massa olika lösningsmedel och kemikalier på lager. De flesta finns i 1 liters förpackningar och de vanliga finns även i 5 liters förpackningar.

 

NitorLösningsmedel

 • Lacknafta
 • Cellulosaförtunning - Benco 14
 • Sprutförtunning/Specialförtunning - Benco 85
 • Xylen - passar bra för tjär och asfaltborttagning
 • Balsamterpentin - ren terpentin bl.a. för porslinsmålning och linoljning
 • Målarterpentin
 • Aceton
 • Bensin - Heptan
 • Penseltvätt

 

Oljor och bränslen

 • Kokt linolja
 • Rå linolja
 • Paraffin
 • Lysfotogen
 • Lampolja

 

Kemikalier i fast form, även basiska

 • Målarsoda - målartvätt
 • Propplösare - för säkrare lösning av avloppsproppar
 • Kaustiksoda
 • Järnsulfat - finns även i helsäck
 • Kopparsulfat
 • Oxalsyra - bra för rensning av järnoxider, rost etc.
 • Gips
 • Svavel
 • Magnesia
 • Karbid - kalciumkarbid

 

Hushållskemi

 • Rödsprit - T-sprit (T-röd)
 • Tändvätska
 • Klorin
 • Kalkosan - avkalkning för kaffebryggare
 • Kalcinex - avlägsnar kalk effektivt
 • Impregnex - Herdins
 • Dagsklor - för pooler
 • Startset för pool - Nitor

 

Övriga kemikalier

 • Saltsyra
 • Ammoniak
 • Glycerin
 • Vattenglas - Natronvattenglas
 • Natriumhypoklorit

 

För bilar och maskiner

 • Spolarvätska (T-blå)
 • Karburatorsprit bensin - K-sprit
 • Batterivatten 1- 25 liter
 • Glykol - etylenglykol, passar även till motorer med aluminiumtoppar

 

ABSOL - saneringsmedel

Glöm inte att ha en säck Absol tillgängligt vid hantering av kemikalier, lösningsmedel, oljor etc..
Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt.
Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.
Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror.
Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.