Värme - Vatten,  Olja

Detaljer för vattenburna värmesystem och oljebrännare.

Radiatorventiler - Termostatventiler

 • Termostater - Danfoss
 • Termostater - Markaryd (MMA) - för utbute av de flesta äldre termostaerna ex. Aga m.fl.
 • Radiatorkoppel för termostater - 3/8 och 1/2"
 • Radiatorventiler med ratt - 3/8 och 1/2"

Danfoss termostatMMA TermostatDanfoss ventilhus

 

Radiatordelar

 • Returventiler - med avstängning - 3/8 och 1/2"
 • Radiatorbörjar - 3/8 och 1/2"
 • Returkopplingar - 3/8 och 1/2"
 • Radiatorpropp för radiatorkopplingar, 3/8 och 1/2" - perfekt vid renoveringar

ReturventilRadiatorböjRadiatorkoppelRadiatorpropp

Övrigt till radiatorer

 • Packbox för termostatventil Danfoss äldre än 1987 
 • Packbox för termostatventil Danfoss nyare än 1987 
 • Luftningsventil R6 - med fyrkant för radiatornyckel
 • Propp R6
 • Radiatornyckel
 • Stjärnnyckel - radiatornyckel för fastighetsskötare
 • m.m.

Avluftning radiatorLuftningsnyckelStjärnnyckel

Eldning - Oljebrännare detaljer

 • Oljemunstycken
 • Oljefilter
 • Tändelektroder
 • Tändkablar
 • Rajah-kopplingar
 • Anslutningsslangar för olja R8 1/4 - olika längder
 • Anslutningsslangar - Bentone R8  1/8
 • Koppling för oljeslangar R8 - kondel
 • Reläer
 • Oljepumpar
 • Ventilationshuvar
 • Påfyllnadskopplingar - olja
 • Mano-Clock Oljenivåmätare
 • Mano-X Överfyllnadsskydd olja - gårdscistern
 • Draglucka
 • Draglucka för inmurning
 • Rökgastermometer
 • m.m.

Oljemunstycke Tändelektrod RajahkopplingReläbox

Termometer 

 • Rökgastermometer 
 • Termometer rak
 • Termometer vinkel
 • Termometer rund
 • Anliggningstermometer

RökgastermometerTermometerTermometer rakTermometer rundAnliggningstermometer

Övrig värme

 • Varmvattenberedare Hajdu
 • Expansionskärl rostfritt för öppen expansion
 • Tryckexpansionskärl 
 • Säkerhetsventil för panna 1,5 bar 
 • Ventilpaket
 • Golvskyddsbrickor plast vita
 • Golvskyddsbricka plast guld för parkettgolv
 • Golvskyddsbricka plast vit dubbel

Varmvattenberedare Expansionskärl rostfrittTryckexpansion