SäkerhetsdatabladSäkerhetsdatablad - varuinformationsblad

De flesta leverantörer och kemiska tillverkare tillhandahåller idag sina säkerhetsdatablad (tidigare varuinformationsblad) på deras hemsidor.

Ex. Loctite finner ni här, skriv in varunamnet och ni kan ladda ner säkerhetsinformationen. Ett exempel på hur ett säkerhetsdatablad ser ut kan ni se här och ladda ner, det är information om Loctite Skruvlåsning Medium 542.

 

I vissa fall är inte säkerhetsdatabladen lika tillgänglig, vissa har det som faxservice osv. Men när du köper en kemisk produkt av oss kan du begära att få hjälp med leverantörens säkerhetsdatablad. Vi hjälper givetvis dig då med denna information, problemet för oss är att veta om du fått informationen tidigare eller inte.

Bra information om säkerhetsdatablad finns på kemikalieinspektionens hemsida.

 

Vilka behöver säkerhetsdatablad

Detta är normalt ett krav hos de slutförbrukare som är ISO-normerade enligt 14001, men behövs inte för dig som privatperson etc. Säkerhetsdatabladen innehåller mest kemteknisk information, men även åtgärdsinformation vid olyckor etc. Så även du kan få hjälp genom dem om olyckan skulle vara framme.

Men det innebär ju inte att en produkt blir mindre farlig bara för att man är privatperson. Största problemet är ju dock att denna information hamnar i en pärm, blir äldre och äldre, och den som använder produkten inte fått ta del av den - sjukt men tyvärr sant.

Varuinformationsblad