Regler för fyrverkerier

 Regler för fyrverkerier har genom åren skärpts. Under 2000-talet har flera krav tillkommit. Vissa kallar det en trestegsraket.

2002: Rena smällare förbjuds. Ex. Ettöres-, treöres-skott och Kina-skott. Dvs. rena "smällare"

2014: Enkilda bomber och rakters maximala krutvikt blir max 75 gr. De större 4-tums bomberna förbjuds.

2019-06-30: Raketer med pinne förbjuds. Numera krävs utbildning för att köpa och avfyra dessa.

Övriga fyrverkerier är alltså tillåtna att köpa, inneha och avfyra. Dock finns det regler när man får skjuta dem utan att begära/ansöka om tillstånd hos Polisen (ex. vid 50-årskalas etc.).
Men det finns även "fria tider", ej tillståndspliktiga. Dessa är normalt Nyårsafton, Påskafton och Valborgsmässoafton. Det innebär att under dessa dagar behöver man inte ansöka om tillstånd hos Polisen.
Däremot finns det vissa lokala uppsatta regler som är olika för olika kommuner. För Sölvesborg, se nedan (tänk på att information kan ha ändrats). För övriga kommuner, se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter - nya regler 2022 fick avslag:

Sölvesborgs kommun försökte under 2022 förbjuda fyrverkerier totalt inom kommunen. Då detta inte är förenligt med gällande svenska lagar har de också fått backa på den punkten. Även flera andra kommuner har genom åren fått backa från sina beslut, eftersom alla överklaganden givit samma resultat.
Men kommun fick genom domstolsbeslut även de backa sina regler från 2022-03-01. Beslutet togs av förvaltningsrätten i Växjö den 29/12 2022. Därför har de tidigare reglerna nu återfått sin gällande status. Även kommuner som Kalmar, Ronneby, Bromölla har fått backa från sina försök att ändra reglerna under 2022. Dock är Sölvesborgs regler även idag betydligt hårdare än sin grannkommun Bromölla. Tänk vad tokigt några hundra meter kan göra. Känns lite mer som hela delstater i USA med sina olika regler.

När det blir tokigt:
Inom kategorin "andra pyrotekniska varor" finns ex. nödljus för fartyg. Så glöm inte att söka tillstånd innan ni drar ut på sjön, problemet är bara att veta vilken dag du får problem. Så visst är det kul med förbud när man drar det till sin spets.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter (nu giltiga från 2022-04-25):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

14.1 För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs
kommun krävs tillstånd av Polismyndigheten. På nyårsafton från
klockan 23:00 fram till klockan 01:00 därpå följande dag gäller de
generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att
Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.


14.2 Det är förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden.

För full dokumentation för Sölvesborg se: Sölvesborgs kommuns hemsida. Under författningssamling sök Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter. Notera att dessa regler kan ändras och ovan kanske inte är aktuellt längre. Vi kan inte belastas för om reglerna ändras. Det är upp till varje användare att se till att reglerna följs.  Se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter vid aktuellt tillfälle. Det skall ju inte vara enkelt att förflytta sig vid högtider och övrig tid, trots att det är i samma land, samma nation.

 

 

Åter till Sveas fyrverkerier