Regler för fyrverkerier

 Regler för fyrverkerier har genom åren skärpts. Under 2000-talet har flera krav tillkommit. Vissa kallar det en trestegsraket.

2002: Rena smällare förbjuds. Ex. Ettöres-, treöres-skott och Kina-skott

2014: Enkilda bomber och rakters maximala krutvikt blir max 75 gr.

2019-06-30: Raketer med pinne förbjuds. Numera krävs utbildning för att köpa och avfyra dessa.

Övriga fyrverkerier är alltså tillåtna att köpa, inneha och avfyra. Dock finns det regler när man får skjuta dem utan att begära/ansöka om tillstånd hos Polisen (ex. 50-årskalas).
Dessa är normalt Nyårsafton, Påskafton och Valborgsmässoafton. Det innebär att under dessa dagar behöver man inte ansöka om tillstånd hos Polisen.
Däremot finns det vissa lokala uppsatta regler som är olika för olika kommuner. För Sölvesborg, se nedan (tänk på att information kan ha ändrats). För övriga kommuner, se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter (ej giltig 2022-03-01):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Kommunens nya regler om ett totalförbud av fyrverkerier i kommunen (hela Sölvesborg) , som de försökte införa i mars 2022, är inte lagenligt riktiga och har därför ej heller inte vunnit laga kraft.

Dessa regler har överklagats, då de inte följer Sveriges gängse princip angående detta och i vilken utsträckning man kan skapa totalitära egna lokala ordningsregler.
Det finns flera tidigare domar avseende ett totalförbud, och dessa har heller inte vunnit laga kraft, utan har fått tagits tillbaka då de ej varit lagliga.
Därför har de heller inte trätt i kraft i Sölvesborg, och det är då Sveriges generella ordningsregler som gäller, och tidigare ordningsregler.
Därför är det tillåtet att avverka fyrverkeri även i Sölvesborgs kommun 2022, 2023 osv..


De allmänna reglerna som gäller är att det är tillåtet att avfyra fyrverkeri Påskafton, Valborgsmässoafton, samt Nyårsafton i Sverige utan att ansöka om tillstånd för detta.

Vi önskar därför den nya kommunledningen, ett gott nytt år redan nu.
Och till alla jakthundar etc, bli nu inte yra i mössan. För på nyår då smäller det av fyrverkerier i Sölvesborgs kommun. Ett gott nytt 2023.

"Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor"

Inom kategorin "andra pyrotekniska varor" finns nödljus för fartyg. Så glöm inte att söka tillstånd innan ni drar ut på sjön, problemet är bara att veta vilken dag du får problem. Så visst är det kul med förbud när man drar det till sin spets.

Sölvesborg lokala föreskrifter (giltig från 2020-03-01):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §

För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs kommun krävs tillstånd av Polismyndigheten. På nyårsafton från klockan 23:00 fram till klockan 01:00 därpå följande dag gäller de generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom..

För full dokumentation för Sölvesborg se: Allmänna lokala föreskrifter för Sölvesborgs kommun (giltig 2020-03-01). Notera att dessa regler kan ändras och länken kanske inte är aktuell. Vi kan inte belastas för om reglerna ändras. Det är upp till varje användare att se till att reglerna följs.  Se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter vid aktuellt tillfälle.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter (giltig från 2019-07-01):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §

För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs kommun krävs tillstånd av Polis-myndigheten. På nyårsafton från klockan 16.00 fram till klockan 04.00 därpå följande dag gäller de generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständig-heter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

För full dokumentation för Sölvesborg se: Allmänna lokala föreskrifter för Sölvesborgs kommun (giltig 2019-07-01). Notera att dessa regler kan ändras och länken kanske inte är aktuell. Vi kan inte belastas för om reglerna ändras. Det är upp till varje användare att se till att reglerna följs.  Se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter vid aktuellt tillfälle.

 

Åter till Sveas fyrverkerier