PelletsPellets

Vi lagerför svensk pellets av högsta kvalitet, en pellets  i bekväma 16 kilos säckar som är lätt att hantera och använda. En pall pellets innehåller 56 säckar á 16 kg, totalt 896 kg (övriga har 52 säckar/832 kg). Säljes även säckvis så du kan enkelt prova kvalitén.

Eldning med pellets bygger på samma princip som all eldning. Du har lika bra kontroll på lågan som vid oljeeldning. Snabbt kan man ändra pelletsbrännarens viloläge från en liten glödbädd till en stor varm låga.

PelletsTräpellets med högt energiinnehåll

När du väljer Svensk pellets vet du att du får svensktillverkad pellets av hög kvalitet som kräver minimal hantering och kortare transportsträckor. Det innebär pellets med högt energiinnehåll, låg askhalt och hög densitet vilket garanterar jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande. Rindipellets uppfyller med råge kraven för att kunna kallas "Bränslepellets klass 1" enligt SS-EN 14961-2:2011 Fasta biobränslen—Specifikationer och klassificering-Del2: Träpellets för icke-industriell användning.


Fukthalt
Askhalt
Densitet
Värmevärde
Diameter
Pelletsvärden
högst 9 %
högst 0,3 %
minst 670 kg/m3
minst 4,9 kWh/kg
6 eller 8 mm
SS-EN 14961-2:2011
högst 10 %
högst 0,7 %
minst 600 kg/m3
minst 4,7 kWh/kg
-

För mer information, se produktblad.

Med pellets värmer du villan billigare

Pellets

Kostnaden för uppvärmning med trädbränslen är endast hälften av oljans. Du får skön värme till låg kostnad. Även kalla vinterdagar kan du kosta på dig att hålla en behaglig inomhustemperatur och ta en lång varm dusch.

Den goda eldningskontrollen beror på att varje pellet innehåller samma mängd energi, har ungefär samma storlek, samma densitet och samma låga fukthalt. Pelletens form, storlek och densitet gör att den enkelt kan transporteras från ett förråd via ett matningssystem till panna och brännare.

 

Du som har direktverkande el

En pelletskamin klarar c:a 70 % av en villans värmebehov. Du minskar alltså drastiskt höga elkostnader för uppvärmning. En kamin hjälper dig också att få en behaglig inomhustemperatur under kalla vinterdagar då den vanliga kapaciteten i huset inte räcker till.