Dränering och Fuktskydd

Dränering av husgrunder och sankmarker för att skydd hus mot mögel och fuktskador.

 

Husgrund - FuktskyddIcopal

 • Icopal grundskydd vägg (Platonmatta)
 • Grundskydd golv
 • Hagmans Grundisolering - kallasfalt för gunder
Grundisolering

 

Dräneringsslang

 • Dräneringsslang 50 mm - 50 meter
 • Dräneringsslang 80 mm - 30 och 60 meter
 • Dräneringsslang 113 mm - 50 meter
Dräneringsslang

 

Kalbelskyddsrör

 • Kabelslang 50/42 - 50 meter
 • Kabelslang 93/80 - 50 meter

 

Dräneringsdelar

 • Grenrör 
 • Sadelgrenrör
 • Sadelgrenrör med förminskning
 • Skarvmuff
 • Lock 
 • Dräneringsböj
 • Flexböj 80 mm
 • Övergångsrör 80 mm till 110 mm markavloppsrör
GrenrörSadelgrenrörDränmuff
 

 

 

KloakskopaKloakskopa

Rensskopor för rensing av kloaker, brunnar etc.

 • 2,0m skopa diam 200mm
 • 2,5m skopa diam 200mm