KättingKätting

 • Halvlång kätting galvad HLZ 2,5 - HLZ 9
 • Halvlång kätting obehandlad HLB 5 - 9 mm
 • Kortlänkad kättting i svärtad
 • Kortlänkad kätting galvad
 • Kortlänkad rostfritt - 3, 6, mm
 • Plastkätting - gul/svart 8mm
 • Lyftkätting KL 10-8 - 8 mm och 10 mm
 • Härdad snökedja

Vi har även dekorkätting i flera olika ytbehandlingar, färger, former och storlekar.

 

LyftkrokLyftkätting

Lyftkätting, krokar, lås, öglor, märkbrickor med mera finns för att skapa en godkänd lyftkätting.
För mer speciella krav så tar vi hem det som passar för ditt lyftbehov. 

 • Lyftkätting 8 mm
 • Lyftkätting 10 mm
 • Lyftöglor
 • Lastkrok
 • Säkerhetskrok
 • Svetsbar krok¨
 • Förkortningskrok
 • Kopplingslänk
 • Schaklar
 • Märkbricka

RapidlänkLås m.m.

 • Schakel - rak
 • Lyrschakel
 • Schakel - rostfri
 • Rapidlänkar
 • Eia-länklås
 • Reparationslänkar
 • Ess-krok
 • Kauser - glav
 • Kauser - plast
 • Karbinhakar - galv
 • Karbinhakar - rostfritt
 • Karbinhakar - med lekare och andra typer finns

BjörnbindsleSkogsverktyg

 • Timmersax
 • Massavedssax
 • Brytjärn
 • Björnbindsle
 • Björnbindslekrokar
 • Smidda ringar
 • Barkspadar
 • Röjkniv
 • Skogsmåttband
 • Späntkniv
 • och annat som hör till.

Givetvis har vi även kedjesågar och röjsågar.