Övergångar, Specialprodukter och Utgångna produkter

Övergångar och specialprodukter från gamla dimensioner till nya - en räddning vid reparationer. Vissa produceras fortfarande men alla vet inte att de finns - vi har dem.

Här finns också en del äldre saker som inte används mer. Men det finns ju också hus, byggnader och annat där dessa fortfarande kan finnas kvar - en chans att förlänga livet.

Övergångar - koppar

 • Klämringskopplingar gamla Ø 16 mm kopparrör - Ø 15 mm
 • Klämringskopplingar gamla Ø 16 mm kopparrör - R15 inv gg
 • Klämringskopplingar gamla Ø 16 mm kopparrör - R15 utv gg

 

Övergångar - plastslang/polyetenslang

Beulco reparations koppling för äldre slangar - se Plaströr

 • Reparationskoppling 22/16 x R20
 • Reparationskoppling 28/22 x R25
 • Reparationskoppling 36/28 x R32
 • Reparationskoppling 42/34 x R32
 • Reparationskoppling 54/43 x R50

 

Övergångar - avloppsrör 90 mm

 • Förminskning 110 x 90 mm. 90 mm muffände, 110 mm slätände
 • Gumminippel 110 till 90 mm.

 

Övergångar - köksfläkt/Ventilation

 • Ø 150 mm x 125 mm reduktion - för gamla kanaler i köksfläktar

 

Övrigt

 • Hydroforpackning. Packning till hydrofortankar - oval gummiring.
 • Gjutjärnsrör avloppsrör - Normalrör

 

Utgånget Specialprodukter

 • LB T-rör för enrörssystem

 

Utgånget äldre produkter

 • Avloppsdelar 90 mm - finns några grenrör kvar. Inga rör, böjar eller muffar finns kvar. Dock finns övergångar 90 till 110mm
 • Securexkopplingar - kopparrör äldre dimensioner
 • Securexpopplingar - plaströr äldre dimensioner