Markavloppssystem - Röda

 

MarkavloppsrörMarkrör

 • Ø 110 - 6 meter med muff
 • Ø 160 - 6 meter med muff
 • Ø 200 - 6 meter med muff

Böjar - Vinklar, Knärör

 • Böj 110 - 88,5° (90°) - 1 muff
 • Böj 110 - 88,5° (90°) - 2 muff
 • Böj 160 - 88,5° (90°) - 1 muff
 • Böj 200 - 88,5° (90°) - 1 muff
 • Böj 110 - 45° - 1 muff
 • Böj 160 - 45° - 1 muff
 • Böj 200 - 45° - 1 muff
 • Böj 110 - 30° - 1 muff
 • Böj 160 - 30° - 1 muff
 • Böj 110 - 15° - 1 muff
 • Böj 160 - 15° - 1 muff

Böj 15grBöj 45 grBöj 90gr

Grenrör 45grGrenrör 2 muffar 45°

 • Grenrör 110 - 45°
 • Grenrör 160 - 45°
 • Grenrör 200 - 45°
 • Grenrör 160 x 110 - 45°

 

 

Grenrör 90 grGrenrör 3 muffar 90°

 • Grenrör 110 - 88,5°

 

Övergång - betongövergång

 • Övergång PVC till betongslätända - 110 x 100 -  4" betongrör
 • Övergång PVC till betongslätända - 160 x 150 -  6" betongrör
 • Övergång PVC till betongmuff - 110 x 100 -  4" betongrör
 • Övergång PVC till betongmuff - 160 x 150 - 6" betongrör

FörminskningFörminskningar

 • 160 x 110
 • 200 x 160

 

Skarvar - Dubbelmuff, Skjutmuff

 • Dubbelmuff 110
 • Dubbelmuff 160
 • Dubbelmuff 200
 • Skjutmuff 110
 • Skjutmuff 160

DubbelmuffSkjutmuff

Propp - ProppLock

 • Propp 110
 • Propp 160
 • Propp 200

 

 

Övriga detaljer

Vissa detaljer kan finnas kvar

 • Rensrör
 • Spolbrunn
 • Övergång PVC till normalrör slätända - 110 x 100 -  4" normalrör

Rensrör

Övrigt

 • Glidex - glidemedel för avloppsrör

Glidemedel